نگاه , پلک , دنیایی دیگر و اشاره ها

وقتی تو نیستی نه هستهای ما چونان که بایدند نه بایدها.... هر روز بی تو روز مباداست...

اسفند 87
5 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
1 پست